Nieuwbouw basisschool De Troubadour, Eindhoven

De opgave omvat een nieuwbouwplan voor basisschool ‘De Troubadour’ en een gymzaal op het terrein van de huidige basisschool en gymzaal in het Genderpark in Eindhoven. De huidige school is georiënteerd op de straat en de wijk en ligt met de rug naar het park. In de nieuwe situatie wordt het park echt tegen de wijk aangetrokken, waardoor de wijk aan het park komt te liggen. Zo krijgt de nieuwe school een alzijdige situatie in het park. Een open en groen speelterrein met toestellen en een gebouw van natuurlijke materialen laten het park, het speelterrein en de school in elkaar en overlopen.

Indeling

Het nieuwe schoolgebouw bevat twee bouwlagen. Op de begane grond is een hal, een speelzaal, de nieuwe gymzaal en vier kleutergroepen gesitueerd. Op de eerste verdieping zijn acht lokalen met tussenruimtes, kantoren en een koffiekamer opgenomen. De nieuwe gymzaal kan, evenals de oude gymzaal, buiten schooltijden gebruikt worden door sportverenigingen en omwonenden.

Ter plaatse van de knik in het gebouw bevindt zich de entree, de aula en het speellokaal. De lokalen van de school zijn op het park gericht en de gymzaal en facilitaire ruimtes zijn gericht op de wijk.

Tijdelijke huisvesting

Tijdelijke huisvesting kost veel tijd en geld. Door in dit plan eerst de gymzaal te slopen en op die plek de nieuwbouw te realiseren, wordt dure, tijdelijke huisvesting voorkomen.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering

Nieuwbouw basisschool en gymzaal
HEVO
2015
2019