DNR 2011

Voor de aan ons bureau verstrekte opdrachten geldt De Nieuwe Regeling (DNR) 2011, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Rechtsverhouding DNR 2011 (herziening 2013)

Betalingen

Op alle transacties zijn onze betalingsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch onder depot 12/91. De betalingstermijn bedraagt 21 dagen na datum van facturering. De betalingstermijnen zullen gefaseerd worden gedeclareerd, telkens als de betreffende fase is uitgevoerd en als zodanig goedgekeurd wordt beschouwd zoals bij elke fase-afronding is beschreven.

Werkzaamheden die, op verzoek van de opdrachtgever, buiten deze overeenkomst worden uitgevoerd, zullen worden gedeclareerd met een tarief afhankelijk van de functie van de betreffende medewerker en conform de tarieven, welke in deze overeenkomst zijn gehanteerd. Dit zal worden overlegd aan de opdrachtgever.