Privacy Policy

Privacy reglement LA | Architecten Ingenieurs

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen, ontkomen wij er niet aan om (persoons)gegevens te verwerken. Natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om. Op grond van de wet moeten wij je informeren over welke persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens‘) wij verwerken en waarom wij dat doen. Dat doen wij in dit privacyreglement.

Wij verwerken gegevens van klanten, leveranciers en websitebezoekers.

Soort gegevens
Wij verwerken NAW-gegevens, telefoonnummer, bedrijfsnaam en e-mailadres. Ook houden wij IP-adressen van websitebezoekers bij.

Ons doel
Wij verwerken je gegevens om de volgende redenen:

  • om je te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • om je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
  • om onze website te verbeteren (IP-adres);
  • om eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij het nodig is voor uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor (i) de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of (ii) de voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met je gegevens. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze gegevens.

Je rechten

Heb je vragen en/of suggesties over de verwerking van jouw gegevens of wil je deze wijzigen/aanvullen, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Uiteraard gaan wij ook zorgvuldig om met de in dit verband door je verstrekte gegevens.

Als je je voor onze nieuwsbrief wilt afmelden, stuur dan ook een e-mail naar [email protected].