Privacy Policy

Privacy reglement LA | Architecten Ingenieurs

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen, ontkomen wij er niet aan om (persoons)gegevens te verwerken. Natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om.

Op grond van de wet moeten wij u informeren over welke persoonsgegevens (hierna: ‘gegevens‘) wij verwerken en waarom wij dat doen. Dat doen wij in dit privacyreglement.

Wij verwerken gegevens van klanten, leveranciers en websitebezoekers.

Soort gegevens

Wij verwerken NAW-gegevens, telefoonnummer, bedrijfsnaam en e-mailadres. Ook houden wij IP-adressen van websitebezoekers bij.

Ons doel

Wij verwerken uw gegevens om de volgende redenen:

  • om u te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • om u onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
  • om onze website te verbeteren (IP-adres);
  • om eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij het nodig is voor uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor (i) de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of (ii) de voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze gegevens.

Uw rechten

Heeft u vragen en/of suggesties over de verwerking van uw gegevens of wilt u deze wijzigen/aanvullen, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Uiteraard gaan wij ook zorgvuldig om met de in dit verband door u verstrekte gegevens.

Als u zich voor onze nieuwsbrief wilt afmelden, stuur dan ook een e-mail naar [email protected].