Wonen in Veghels Buiten

Ten zuidoosten van Veghel is afgelopen jaren het nieuwe concept Veghels Buiten tot ontwikkeling gekomen. Alles in dit nieuwe woongebied is nieuw. De mogelijkheden, de verschillende types huizen en de visie: de burger kiest en bepaalt zelf. Wij zijn blij dat wij met een groot aantal initiatiefnemers deze nieuwe stap met hen hebben mogen zetten. En nog steeds zijn er nieuwe initiatieven in ontwikkeling om Veghels Buiten meer invulling te geven.

Eerste woning Veghels Buiten

Zo was de schuurwoning van familie Van den Tillaart aan de Heuvel destijds de eerste woning, welke mogelijk is geworden dankzij het nieuwe bestemmingsplan. Dit nieuwe plan maakt het mogelijk dat op diverse plekken bestaande agrarische kavels opgedeeld worden in meerdere woonkavels.
Zo ontstaan er tussen de landerijen diverse woonerven die geïnspireerd zijn op boeren erven. Elk erf bestaat dan ook uit één hoofdwoning, aan de toegang van het erf, en één of meerdere schuurwoningen. Dit kunnen vrijstaande woningen zijn maar ook aaneen gebouwde woningen.

Schuurwoning

De schuurwoning typologie was bij aanvang van het plan nog een nieuwe architectuurstijl die inmiddels tot een zeer populair genre behoord. Zowel in Veghel als in heel Nederland en ver daarbuiten. Inmiddels zijn er al heel wat varianten verrezen in Veghels Buiten. Een groot deel daarvan hebben wij met onze opdrachtgevers mogen ontwerpen.

Beeldkwaliteit

Bij het ontwerpen van een woning binnen het bestemmingsplan Veghels Buiten komt heel wat kijken. Naast de regelgeving van het bestemmingsplan wordt er namelijk ook een strenge controle gedaan door de beeldkwaliteitscommissie. Deze commissie is speciaal voor dit gebied in het leven geroepen door de voormalige gemeente Veghel (nu gemeente Meierijstad).
Het is belangrijk om een streekgebonden vormentaal, detaillering en materialisering op creatieve en inspirerende te herinterpreteren. Onze ontwerpen voor Veghels Buiten kennen een grote verscheidenheid aan uitstralingen; woningen die grotendeels uit hout, riet of pannen bestaan, maar ook gemetselde woonschuren. Bijzondere elementen als overkragende terraselementen, grote schuifdeuren, luiken en lamellen geven elke woning weer een eigen uitstraling.