Verkennend onderzoek transformatie Het Klooster, Nuenen

In opdracht van gemeente Nuenen is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van het gebouw van theater Het Klooster, om het om te vormen naar een hedendaags dorpshuis en tevens in te passen in de visie ‘De wereld van Van Gogh’. Essentieel hierin is het verbeteren van de verbinding van het park naar de kloostertuin, en het ‘openen’ van het gesloten gebouw naar zijn omgeving. Hiertoe kan in het gebouw een hele heldere structuur met een welkome entree worden gemaakt. Een open plan waarin ontmoeten centraal staat en gebruikers uitgenodigd worden tot samenwerken. Een onderzoek naar de mogelijkheden van een transformatie tot dorpshuis met behoud van constructie/daken en liften, waarbij nog geen programma van gebruikers bekend is.

Opdracht
Opdrachtgever
Oplevering

Verkennend onderzoek transformatie Het Klooster, Nuenen
Gemeente Nuenen
Najaar 2018