Transformatie klooster tot MFA Het Klooster, Zijtaart

Plan ‘MFA Het Klooster Zijtaart’ behelst de herbestemming van religieus erfgoed: een in 1901 gebouwd monumentaal kloostergebouw. Het is het voormalige klooster van de Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder van God.
Het klooster is één van de bezienswaardigheden van Zijtaart. Het is samen met de kerk en de pastorie gelegen aan een driehoekig dorpsplein midden in het dorp. Het klooster maakte altijd onderdeel uit van het dorpsleven. Mensen waren er werkzaam en gingen er naar de mis. De zusters ‘op gepaste afstand’ waren een onderdeel van de dorpscultuur. Cultuurhistorisch vormde het klooster de spil van het dorp. Toen de zusters vertrokken dreigde sloop van dit stuk religieus erfgoed, waarmee de geest uit het dorp zou verdwijnen.

Keuze voor behoud monumentaal klooster

Met de keus voor behoud kwam ook de opgave om het gesloten gebouw niet alleen te behouden, maar ook te openen en echt aan de gemeenschap te geven. In het collectieve geheugen was het gebouw echter veel puurder en mooier, dan het gebouw dat we daadwerkelijk aantroffen. Hoe het gebouw terug te brengen naar het niveau, waar het misschien wel nooit geweest is, om vervolgens een nieuwe functie te geven in de geest van gebouw en huidige tijd?

Het begint bij het onderkennen waar het echt om gaat. Het handhaven en versterken van de typerende hoofdstructuur. Dit is gedaan door storende bouwdelen te verwijderen en de kracht van de binnenplaats te versterken door hem echt te sluiten middels de nieuwbouw. Het handhaven van de kapel in al haar allure en als aula weer de belangrijkste ruimte voor school en verenigingsleven laten worden. Karakteristieke (handwerk)details geven sfeer en allure welke behouden worden of eventueel verplaatst terug komen.

Hedendaagse toevoegingen

De benodigde aanpassingen aan het bestaande gebouw en de hele nieuwbouw wordt passend, maar eigentijds uitgevoerd. Nieuwe materialisering sluit aan bij het karakter van het bestaande gebouw. De relatie tussen klooster en kloostertuin is altijd belangrijk geweest en wordt ook nu weer als sterke kwaliteit ingezet.

Trots en publicaties MFA Het Klooster Zijtaart

Al gedurende de bouw en ingebruikname heeft het gebouw MFA Het Klooster Zijtaart zich in de harten van de dorpsgemeenschap gesloten en sindsdien is het hun klooster.
Maar ook buiten de dorpsgemeenschap is het complex opgevallen om verschillende redenen. In september 2011 leidde dit al tot de themapublicatie in De Architect.

Friste school van Nederland

Vanwege bewuste keuzes op het gebied van energiezuinigheid en gezondheid van het binnenmilieu is de basisschool binnen MFA Het Klooster Zijtaart een provinciaal voorbeeldproject voor Frisse Scholen geworden. Het heeft in november 2012 de prijs ‘friste school’ van Nederland gewonnen in de categorie renovatie/transformatie.

Finale nominatie Scholenbouwprijs 2013

In september 2013 is Basisschool Edith Stein doorgedrongen tot de laatste 4 bij de Scholenbouwprijs 2013. De jury van deze landelijke prijs beoordeeld in het bijzonder op de wijze waarop het thema onderwijskwaliteit en verbindingen in het schoolgebouw en de inrichting ervan is vertaald. In bijgaand fragment ‘Genomineerde Brabantse scholen maken indruk bij jury Scholenbouwprijs 2013’ brengen Gerdi Verbeet en Angela Groothuizen een bezoek aan Zijtaart.

>>> Genomineerde Brabantse scholen maken indruk bij jury Scholenbouwprijs 2013

Opdracht

Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Herbestemming Klooster tot MFA met o.a. basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, dorpshuis en multifunctionele gymzaal.
Gemeente Veghel
2008
2011
Bouwmanagement: HEVO Bouwmanagement
Installatie advies: Deerns raadgevend ingenieurs, Eindhoven
Constructief advies: Goudstikker de Vries, ‘s-Hertogenbosch
Akoestisch advies: DGMR bouw bv, Arnhem
Uitvoering: Wijnen bouw en service, Someren