Renovatie schoen- en voetcentrum Knuvers, Veghel

Het buurtwinkelcentrum De Bunders heeft een verouderde en rommelige uitstraling. Met de restyling van De Stapperij en Knuvers Schoen- en Voetcentrum hebben we een aanzet gegeven voor de verbetering van het hele winkelcentrum.

De bestaande toestand van deze bebouwing bestond uit 3 panden met verschillende uitstralingen. De overeenkomst is de geknotte kap. Door een grote verbindende factor toe te voegen, ontstaat er een eenheid. Dit is gedaan door middel van de kleur roodbruin voor de gevels en door een massa dwars over de kappen te leggen samen met een luifel. Er zijn extra ruimtes bijgekomen op een natuurlijke wijze en er zijn functies toegevoegd welke de kwaliteit en attractiviteit van het plan vergroten. Verder zijn de openingen meer op elkaar afgestemd met een zo minimaal mogelijke aanpassing van de bestaande openingen. Door de kleur en de toegevoegde massa en vormtaal is een duidelijk beeld ontstaan met een eigen karakter. Een visite kaartje voor de gebruikers en een attractieve openbare verblijfsruimte.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering

restyling gevels en interne verbouwing winkel en bovenliggende appartementen.
Knuvers schoen- en voetcentrum
2008
2010