Renovatie bedrijfsbureau Fontys, Eindhoven

De doelstelling van opdrachtgever Fontys was om de kantine van het eigen bedrijfsbureau op het terrein van TU/e een upgrade te geven. Maar daarbij die kantine meteen ook wat groter te maken, zonder uitbreiding van het gebouw. Het plan ‘upgrade kantine Fontys bedrijfsbureau’ omvatte uiteindelijk meer dan de uitbreiding en restyling van de kantine. Ook het op diverse verdiepingen herschikken van een groot aantal kantoor- en vergaderruimtes kwam daar bij. Het werd een renovatie met een totale omvang van ca. 900 m².

Goede samenwerking upgrade kantine Fontys

In opdracht van en in goede samenwerking met de afdeling Huisvesting en Facilitaire Zaken van Fontys heeft LA | Architecten Ingenieurs de aanbestedings- en uitvoeringsstukken verzorgd. In een zeer kort tijdsbestek zijn de tekeningen van bestaande toestand, toestand na sloop en de nieuwe toestand gemaakt. Die zijn met het eveneens gemaakte bestek met nota van inlichtingen uitgegeven aan de inschrijvers. Dit zowel voor de bouwkundige als installatietechnische (E en W) disciplines. Daarbij is alles ook nog afgestemd op het nieuwe interieur. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke uitvraag, met een duidelijke inschrijving. En dat resulteerde weer in een voor alle partijen duidelijk uitvoeringstraject.

Technische ondersteuning en projectbegeleiding

Door de bijhorende technische ondersteuning en projectbegeleiding van onze projectleider is in dat korte tijdsbestek het werk aanbesteed en gegund. Na een intensieve uitvoeringsperiode in de schoolvakantie is het project naar alle tevredenheid van onze klant en diens gebruikers opgeleverd. De medewerkers van het bedrijfsbureau van Fontys hebben hun kantine en werkplekken met plezier weer in gebruik genomen.

Voordeel vakkennis

Doe net als Fontys ook uw voordeel met de vakkennis van onze ingenieurs. Daarmee houdt u grip op uw opdracht en wordt u ontzorgd tijdens de uitvoering. Vraag eens naar de mogelijkheden bij onze, bij dit Fontys-project betrokken projectleider Mike van den Biggelaar. Hij is bereikbaar via 0413-366711 of [email protected].

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Aanbestedings- en uitvoeringsstukken technische ondersteuning en projectbegeleiding
Fontys afdeling Huisvesting en Facilitaire Zaken
april 2015
september 2015
Gispen Inrichter van woon-, werk-, zorg-, leer- & kantooromgevingen.