Nieuwbouw zorgwoningen Rootven, Veghel

Zorgwoningen Rootven, Veghel

In de nieuwbouwwijk ‘t Ven te Veghel hebben we voor Woonbelang een woongebouw ontworpen.In dit gebouw bevinden zich gegroepeerde wooneenheden ten behoeven van het begeleid wonen voor verstandelijk gehandicapten. Er zijn groepen met verschillende zorgvraag en zelfstandigheidsklasses.

De stedebouwkundige onderlegger had een lineaire vorm gelegen tussen de grijs betonnen geluidswal van de A50 en een 3-tal particuliere woningen uitgevoerd in een rode baksteen.Het plan is letterlijk hier tussenin gaan zitten. De individuele woningen zijn herkenbaar zonder dat het lineaire karakter van de strip ontkent wordt. De vlakken van rode baksteen sluiten aan bij de buurpanden. De grijs gekeimde en genuanceerde vlakken passen goed bij de begroeide aarde wal met het betonnen geluidsscherm.

Het ontwerp is zo opgezet dat het woongebouw in de toekomst altijd nog makkelijk aangepast kan worden naar een zestal patiowoningen.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering

Ontwerp 16 wooneenheden t.b.v. begeleid wonen
Woonbelang, Dichterbij
2008
2010