Kloosterkwartier Veghel, locatie Bernhoven

Op de locatie van het voormalige Bernhoven ziekenhuisterrein, ontwikkelt Zenzo de kleinschalige nieuwe woonwijk Kloosterkwartier. Midden in het centrum van Veghel, achter het prachtige historisch klooster wordt een variatie aan woonvormen gebouwd. Naast verschillende types woningen, worden ook een drietal door ons ontworpen appartementengebouwen gebouwd. In deze, in totaal 98 stuks appartementen kan men naast huren of kopen, ook de mogelijkheid krijgen tot afname van zorgarrangementen.

Complex voor ouderen met zorgbehoefte

Het derde appartementengebouw wordt door Zenzo ontwikkeld voor BrabantWonen. Hierin komen 36 huurappartementen voor ouderen met een zorgbehoefte.

Dit derde appartementencomplex is, evenals de twee andere gebouwen, ontworpen door
LA | Architecten Ingenieurs. Het wordt gebouwd door Lithos Bouw & Ontwikkeling en de zorg wordt geleverd door BrabantZorg.

Oplevering voorjaar 2021

De bouw is gestart en de verwachtte oplevering is in het voorjaar van 2021. De nieuwe woonwijk komt op de plek waar voorheen ziekenhuis Bernhoven stond. Het project is gefaseerd ontwikkeld, de bouw volgt de sloopvolgorde. Dit pand is het laatste van het gehele plan.

Nog duurzamer

Het gebouw wordt volledig energieneutraal. Er is gekozen voor nul-op-de-meter appartementen, met zonnepanelen op het dak, goede isolatie en een warmtepomp in de woning. Alle appartementen in project Kloosterkwartier zijn gasloos en beschikken over eigen energieopwekking, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Dit gebouw gaat in duurzaamheid/energiebalans nog een stap verder. Er is hier voor gekozen voor volledig energieneutraal, door nog hogere isolatiewaarde, toepassing van warmtepompen en nog meer zonnepanelen per appartement.

Meer informatie

Van het gehele plan Kloosterkwartier is eenĀ projectwebsite opgezet. Voor meer info over de stedenbouwkundige inpassing van dergelijke herbestemmingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons bureau. Bel daarvoor met 0413-366711 of mail naar de projectarchitect van Kloosterkwartier Veghel: Hans van den Tillaart ([email protected]).

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Herontwikkeling ziekenhuislocatie, zorgappartementen Kloosterkwartier
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
2019
2021
Sloop: New Horizon Urban Mining B.V.
Realisatie: Lithos Bouw & Ontwikkeling