Nieuwbouw woonzorgcomplex ‘De Fontein’, Aalst

Aan de rand van het kleine Gelderse dorp Aalst, gelegen in het rivierenland hebben we een woon- zorgcomplex ontworpen voor 12 jongvolwassenen met een verstandelijke en soms daarnaast lichamelijke beperking. Het gebouw maakt een logisch onderdeel uit van de naastgelegen uitbreidingswijk. De bouwmassa is gefragmenteerd om qua korrelgrote en schaal aan te kunnen sluiten bij het dorpse karakter van de omliggende wijk. De stevige kappen zijn geïnspireerd op schuurmassa’s uit de omgeving, terwijl de lage gootlijn de schaal van de omgeving weer oppakt.

Het is een alzijdig gebouw, waar de bewoners optimaal kunnen genieten van het uitzicht over het open landschap.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering

Ontwerp 12 wooneenheden in woon- zorgcomplex
Woonstichting De Kernen, Syndion
2011
2012