Nieuwbouw woonzorgcentrum ‘Op één spoor’, Veghel

Woonzorgcentrum ‘Op één spoor’

Het doel van het project is om op de onderhavige locatie een hoogwaardig woonproject en een belangrijk hoogwaardig zorgproject, op loopafstand van het centrum aan het woningbestand van Veghel toe te voegen.

Locatie

De locatie is gelegen aan een bijzonder knooppunt waar diverse functies, verkeersaders en deelgebieden samenkomen; denk hierbij aan het spoortracé (nu ecologisch waardevol gebied) en een grensgebied tussen oud- en nieuw Veghel, en de functies van wonen, zorg en kantoren. Het plangebied wordt aan de Noordzijde begrensd door rijtjeswoningen aan het Spoorven, en aan de Oostzijde, aan de Reigerdonk, door zorgcentrum ‘De Watersteeg’ en het nieuwe kantoor van Welstaete en aan de Westzijde wordt het gebied begrensd door de Vorstenbosscheweg.

Met de realisatie van het project ‘Op één Spoor’ worden er twee belangrijke stedenbouwkundige ingrepen gedaan:

Stedenbouwkundige markering

Er wordt een stedenbouwkundige markering gemaakt door middel van een toren van  ca. 30 m hoogte, ‘Torendael’ genaamd.

Er wordt een stedenbouwkundige koppeling gemaakt tussen de Bunders en ’t Ven, tussen oud- en nieuw Veghel, over het spoortracé heen met respect en behoud van deze zone door middel van de twee woongebouwen ‘De Nieuwe Reiger’ en ‘De Geerburch’.

De gebogen vorm van deze gebouwen zorgt  tevens voor een  soepele overgang naar het voormalige spoortracé wat zich nog verder zal ontwikkelen als ecologisch landschapselement en geeft hieraan een bijzondere status.

‘De Geerburch’ bestaat uit drie bouwlagen en een gedeeltelijk toegevoegde vierde bouwlaag als skyboxen in een bijzondere materialisering met een knipoog naar het tegenoverliggende woongebouw ‘De Nieuwe Reiger’ aan de Zuidzijde van het tracé. Aan de Noordzijde van ‘De Geerborch’ is het entreegebouw naar de appartementen gesitueerd wat is gecombineerd met een rijwielberging. Tegen de achtertuinen van de rijtjeswoningen is een vrijstaand garagegebouw gesitueerd die ruimte biedt aan individuele parkeerplaatsen voor de bewoners van de appartementen. Dit garagegebouw dient tevens als privacybuffer tussen deze woningen en ‘De Geerburch’. Het gebouw is als het ware “opgetild” zodat de appartementen op de begane grond ca. 70 cm boven het grondniveau zijn gelegen. Hierdoor wordt een optimaal uitzicht vanuit de appartementen op de directe omgeving verkregen en tevens wordt hierdoor het gevoel van veiligheid en privacy gewaarborgd.

Voor de inrichting c.q. infrastructuur van de buitenruimte is een totaalplan gemaakt die de beeldkwaliteit ondersteund. Hierin zijn voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers opgenomen en is een goed evenwicht gemaakt tussen parkeren en groenvoorzieningen.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

81 (aangepaste) wooneenheden
Woonbelang, Vizier, Zorgcentrum Watersteeg
2001
2015
Bouwbedrijf Van De Ven