Nieuwbouw woningen en appartementen Centrumplan, Geffen

Het totale centrumplan Geffen bestaat uit drie delen, rondom een centraal parkeerplein. Het eerste deel omvat met MooiGeffen een supermarkt, dagwinkels met daarboven appartementen. De twee andere delen bevatten appartementen en woningen voor Mooiland.

Woongebouw Mooiland

Dit appartementengebouw vormt zowel de pleinwand als de begrenzing van het achterliggende park. De pleinzijde is de entreezijde, waar zich ook de in de bouwmassa opgenomen galerijen bevinden. De entree wordt door een kopgevel geaccentueerd. Aan de zijde van het park kent het gebouw een verspringende rooilijn, waardoor de gevel geknipt wordt en in schaal een voorkomen passend is naar het park.

Woningen Mooiland

Belangrijk is dat hier het dorpse geborgen karakter nadrukkelijk naar voren komt in de architectuur. De oriëntatie van de woningen is straatgericht met op de hoeken een tweezijdige oriëntatie. Bijgebouwen liggen achter de hoofdmassa zodat de voorgevelrooilijn niet verstoord wordt en zijn qua vorm en maat ondergeschikt aan de hoofdvorm en zover terug  geplaatst dat er ruimte ontstaat voor een auto op eigen terrein. De woningen hebben een traditionele opbouw van ten hoogste twee bouwlagen met een kap. De woningen worden  grotendeels voorzien van een zadeldak in de langsrichting. Deze 32 woningen, waarvan de helft multifunctioneel met een compleet programma op de begane grond en daarmee onder andere geschikt voor senioren, zal in twee fases gerealiseerd gaan worden.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Ontwerp stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteitsplan, uitwerkingsplannen woningen en appartementengebouw
Mooiland Vastgoed
2007
2014
BuroKruit landschapsarchitectuur