Nieuwbouw woningen CPO Hildebrandstraat, Heesch

In de nieuwbouwwijk Narcisveld in Heesch zijn 6 seniorenpatio’s gerealiseerd door een enthousiaste groep senioren. De woningen zijn volledig naar wens ontworpen en klaar voor de toekomst, waarbij ook rekening is gehouden met eventuele latere zorg aan huis.

Uniek en passend

Voor de gehele wijk is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, om voldoende eenheid in de nieuwe wijk te waarborgen. Het patio-woningtype is uniek in de directe omgeving die gedomineerd wordt door rijwoningen. De eigenzinnige kapvormen en gevelopeningen onderstrepen de uniciteit, terwijl met name de materiaal- en kleurkeuzes juist weer voor aansluiting bij de omliggende bebouwing zorgen.

CPO

Dit project is tot stand gekomen in een CPO-vorm, waarbij de uiteenlopende individuele wensen van alle zes de gegadigden hebben geleid tot individuele plattegronden en indelingen, onder een collectieve architectuur.

Samen bouwen met andere particulieren, waardoor de bouwkosten laag blijven; dat is de doelstelling van elke CPO-vereniging. Bewoners ontwikkelen op deze manier samen hun woonwijk, waardoor grote betrokkenheid met de buurt ontstaat. De deelnemers weten waar zij komen te wonen en wie hun buren worden.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering

Ontwerp 6 seniorenpatiowoningen
Kopersvereniging CPO Hildebrandstraat
2015
2017