Nieuwbouw woningen CPO Den Omgang, Schaijk

Het CPO-project ‘Den Omgang’ omvat voor zowel starters als senioren verschillende woningtypen, waarbij de architectuur wel op elkaar is afgestemd. Om de prijs van de starterswoningen laag te houden, is gekozen voor een uniforme indeling. De patiowoningen hebben een identieke hoofdmassa, maar elk een unieke indeling.

CPO

Samen bouwen met andere particulieren, waardoor de bouwkosten laag blijven; dat is de doelstelling van elke CPO-vereniging. Bewoners ontwikkelen op deze manier samen hun woonwijk, waardoor grote betrokkenheid met de buurt ontstaat. De deelnemers weten waar zij komen te wonen en wie hun buren worden.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering

Ontwerp 21 woningen, voor zowel starters als senioren
CPO-vereniging Den Omgang
2016
2018