Nieuwbouw woningen, appartementen en commerciële ruimten Centre Veghel

Het plangebied maakt een nieuwe verbinding tussen het terrein van het klooster en het centrum van Veghel en creëert hiermee een nieuw leefgebied voor stedelijke activiteiten.
De nieuwe functies die hier gepland zijn, worden afgestemd op de hedendaagse eisen en behoeften. De vormgeving speelt hier op in zonder de historie van deze gevoelige locatie uit het oog te verliezen.

Nieuwe straat

De massa’s bestaan uit twee L-vormen met daartussen een nieuwe straat: de Mgr. Van den Tillaartstraat. Deze straat vormt een nieuwe verbinding tussen het centrum van Veghel en de prachtige oude kloostertuin.

Eigentijdse interpretatie van historische bebouwing

Voor het centrum van Veghel is dit plan in schaal en opzet zeer ingrijpend. De massaopbouw van het plan, vier lagen met kap, doet recht aan dit gebaar en past bij de schaal van het oude klooster. Bij de uitwerking van de volumes is er bewust gestreefd naar een ‘gegroeid’ beeld met een sterke individualiteit. De bouwblokken hebben een sterke verticale geleding en ritme, waardoor een klassieke sfeer wordt opgeroepen. De materialisering en kapvormen versterken dit beeld zonder dat je kan spreken van historiserende architectuur. Het is een eigentijdse interpretatie van een historische bebouwing, passend in het oude centrum van Veghel maar ook modern.
De materialisatie en detaillering zijn terughoudend en verwijzen naar de omliggende bebouwing.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

centrumplan met 1885m2 commerciële ruimten, parkeerkelder, 31 stadswoningen en 54 appartementen
Weslin Holding
Begin 2001
2011
Stam +De Koning