Nieuwbouw moderne buurtschappen Berk&Hout, Udenhout

In opdracht van Triborgh Gebiedsontwikkeling en in co-creatie met toekomstige bewoners wordt aan de rand van Udenhout het nieuwbouwplan Berk&Hout ontwikkeld. Het plan bestaat uit 74 woningen, verdeeld over drie moderne buurtschappen, waar iedereen een plek kan vinden die aansluit op de wensen en behoeften van elke levensfase. Eigen regie, actieve participatie, zelfredzaamheid en behulpzaamheid staan hierbij centraal.

Co-creatie

Bij project Berk&Hout werken we volgens het co-creatieprincipe. Daarbij worden alle initiatiefnemers vanaf het eerste moment intensief betrokken en staat de wens van de toekomstige bewoner centraal. Dat gebeurt o.a. door middel van informatiebijeenkomsten. Op die manier ontstaat een samenhangend geheel van de mogelijkheden enerzijds en de wensen van de bewoners en sociale aspecten anderzijds.

Dit co-creatieproces heeft geresulteerd in een plan voor de bouw van 74 woningen, verdeeld over drie moderne buurtschappen, waar iedereen een plek kan vinden die aansluit op de wensen en behoeften van elke levensfase. Eigen regie, actieve participatie, zelfredzaamheid en behulpzaamheid staan hierbij centraal.

Planopzet Berk&Hout

De stedenbouwkundige opzet van nieuwbouwplan Berk&Hout bestaat uit drie erven. Elk erf bestaat uit een hoofdhuis (verdeeld in meerdere woningen) en enkele bijbehorende schuren/hoeves (woonblokken). De erven zijn hoger gelegen dan het landschap en per erf wordt samenhang gecreƫerd in architectuur, overgangen, erfafscheidingen en kleur- en materiaalgebruik.

Meer informatie

Graag informeren wij u over de voordelen en mogelijkheden van een co-creatieproces bij de ontwikkeling van een nieuwbouwplan. Neem daarvoor contact met ons op via [email protected] of via 0413 – 36 67 11.

Kijk voor meer informatie over het project Berk&Hout op www.berkenhout.nl.

Opdracht

Opdrachtgever
Start project

In co-creatie ontwerpen en uitwerken van drie moderne buurtschappen (74 woningen) nieuwbouwplan Berk&Hout, Udenhout
Triborgh Gebiedsontwikkeling
2018