Nieuwbouw kindcentrum, Nistelrode

De opgave omvat een nieuwbouwplan voor de brede school ‘De Kubiek’, bestaande uit basisschool ‘De Beekgraaf’, peuterspeelzaal ‘Piccino’ en buitenschoolse opvang ‘De Benjamin’ op het terrein van de huidige basisschool.

Strakke maar speelse vormgeving

De strakke maar speelse vormgeving, gecombineerd met herkenbaar kleur- en materiaalgebruik, geven een eigen gezicht aan elke zijde van het compacte gebouw. De duidelijk herkenbare entrees geven identiteit aan elke doelgroep.

De basisschool, BSO en PSZ vormen zich rondom de licht & zicht as en een facilitaire as, met als centrum het speellokaal.

In deze ‘Frisse School’ is flexibiliteit en multifunctionaliteit zo opgenomen dat de zogenaamde unitpleinen uitbreidingsruimte kunnen bieden aan het (tijdelijk) vergroten van groepslokalen of het speellokaal, bijvoorbeeld tijdens een weekafsluiting.

Het gebouw stimuleert en vormt hierdoor een goede basis voor spelen, ontdekken, communiceren, groeien, ontspannen, concentreren en leren. En dit is wat de leerlingen er van vinden: filmpje

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Ontwerp nieuwbouw brede school op terrein van huidige gebouw
SKPO Novum
2011
2013
Corresta bouwmanagement
Constructeur Bolwerk Weekers
Installatie Advies Linden van Giersbergen
Bouwbedrijf Hodes