Nieuwbouw Bijna Thuis Huis Latesteyn, Nuenen

Eind 2014 is een bijzonder initiatief ontstaan in de gemeente Nuenen: het oprichten van een Bijna Thuis Huis. Een Bijna Thuis Huis biedt een plek aan mensen die in de terminale fase van hun leven zijn en waarbij thuis sterven niet mogelijk is. Zij kunnen in Latesteyn terecht om, omringd door hun naasten, in huiselijke sfeer deze laatste fase door te brengen.

Oude vakantiewoning

De locatie is gevonden in een oude vakantiewoning aan de Pastoorsmast 18 in Nuenen. Aan ons de eer om een ontwerp te maken voor de verbouwing, waarbij twee bedkamers gerealiseerd worden, ieder aan een van de uiteinden van het pand. In het midden is een gezamenlijke verblijfsruimte gesitueerd met een centrale ontvangst.

Samen Vitaal Award

Een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Dat is het doel van Samen Vitaal, een vitaliteitscommunity, opgericht door Rabobank Dommelstreek. Tijdens het Samen Vitaal Event worden in diverse categorieën awards uitgereikt, waarmee lokale initiatieven van bedrijven en/of particulieren met een sociaal en maatschappelijk karakter ondersteund worden.

Tijdens het event van 2017 won het project Bijna Thuis Huis Latesteyn de award in de categorie ‘Vitaliteit in welzijn & zorg’.

>>> Bijna Thuis Huis Latesteyn

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering

Verbouwing voormalige vakantiewoning tot Bijna Thuis Huis
Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen ‘Latesteyn’
Begin 2018
Mei 2019