Nieuwbouw bedrijfs- en kantoorruimte Piping Care, Veghel

Op een rechthoekig kavel op de Doornhoek te Veghel werd er door de gebruiker gevraagd om een gebouw met  maximale functionaliteit. De vorm is dan ook eenvoudig en compact van opzet. De verschillende functies van het bedrijf zijn in mooie symmetrische figuren vertaald. In de plattegronden en gevels zijn de functies direct afleesbaar door middel van de plaats en vorm van de ramen maar ook bijvoorbeeld door toepassing van diepe of ondiepe neggen. De entree wordt gemarkeerd door een verhoogde en uitschuivende massa.

De gevels bestaan uit plankprofielen in een donkerbruine kleur met daarin vierkante of rechthoekige ramen verwerkt. De “snijlijnen” in de gevel vangen de beperkte lengte van het plankprofiel op, zodat de gevel als één vlak overkomt. Dit wordt onderstreept door het “strooien” van daglichtelement en armaturen over de zijgevels.

Door op maaiveld de wanden te laten doorschieten, worden het wagenpark, de gasflessen en afvalcontainers aan het zicht onttrokken vanuit de Corridor (een belangrijke ontsluitingsweg van Veghel).

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

ontwerp bedrijfshal en kantoorfuncties
PION B.V.
2006
2008
Bouwbedrijf van de Ven, Veghel

Bekendam constructief advies