Nieuwbouw appartementen ‘t Reut, Berghem

In de het dorpse uitbreidingsplan ’t Reut hebben wij het ontwerp van de specifieke bebouwing in de vorm van twee appartementencomplexen gekoppeld aan de entree’s van de wijk en aan de centrale groene ruimte voor onze rekening mogen nemen. Door deze positionering dragen de complexen bij aan de herkenbaarheid en oriëntatie in de buurt. Middels het toepassen van natuurlijke en traditionele materialen, maar met een hedendaagse toepassing en detaillering zijn twee eigenzinnige accenten passend binnen de verder wat traditionelere wijk ontworpen.
Ruimtelijk gezien wordt het middengebied begrensd door beide appartementengebouwen.
De appartementengebouwen zijn beeldbepalende bakens in deze ruimte en zijn duidelijk familie van elkaar.
Ze bestaan uit een samengestelde bouwmassa waarbij de verschillende delen een eigen verschijningsvorm kennen door middel van  kleur- en materiaalgebruik in de gevelbehandeling.  De plasticiteit wordt bepaald door de gevelopeningen met diepe neggen met ver uitkragende balkons en niet door een gelede bouwmassa.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Ontwerp van twee woongebouwen
Mooiland Vastgoed
2007
2011
Bouwbedrijf Wagemakers

Bouwbedrijf Gebroeders van der Heijden