Nieuwbouw appartementen ‘De Brouwerij’, Grave

Midden in het hart van Grave ligt, aan de oude Haven, de locatie van project ‘De Brouwerij’ van woningcorporatie Mooiland. Op deze locatie (hoek Oliestraat-Maaskade) stonden voorheen 31 appartementen uit de jaren vijftig, die niet meer voldeden aan de huidige eisen en aan de wensen van Mooiland. Mooiland heeft de afgelopen jaren al menig onderzoek en voorstel gedaan bij de gemeente om deze wooneenheden te laten vervangen, echter is het pas in 2020 gelukt om binnen de passende omstandigheden en kaders een plan te ontwikkelen voor de bouw van 41 nieuwe appartementen.

Historie

De locatie ligt midden in een historische context met een lange geschiedenis. De positie tegen de oude Haven en de Maas, maken de lading nog zwaarder om een herontwikkeling te realiseren. De gemeente, het waterschap en heemkunde zijn voor deze locatie juridische stations met betrekking tot het proces tot realisatie. Voor het beeldkwaliteitsplan heeft West8 een beleidsplan gemaakt, zodat de visie voor dit gebied omkaderd is. Een rijk pakket aan eisen en kaders omvatten dit plan.

Stijlkenmerken

Kenmerkend voor Grave is het kappenlandschap en de goothoogten van de historische gedeelten. Deze kenmerken zijn met name in de Oliestraat opgenomen in het concept van ‘De Brouwerij’. Een straatbeeld in een stad of dorp moet groeien. De tijdsgeesten veranderen, zo ook de architectuur. Een pandsgewijze opdeling is een stijlkenmerk in het centrum van Grave. Grote gebouwen zijn met name aan de randen van het centrum te zien, terwijl de kleinere panden meer in het hart van Grave staan. De locatie aan de oude Haven, geeft een verwijzing naar handel, een Hanze stad door de positie aan het water. Dit feit is vormgeven in een pakhuisarchitectuur. Wonen en werken was hier vroeger normaal en dit gevoel is weer teruggebracht in de architectonische constructie. Een ander gegeven is het werk Jan de Jong, een zeer bekende Bossche School architect protegé van Dom van Lanen, dat op een aantal locaties in Grave is gerealiseerd. Zijn gedachtegoed vertegenwoordigt ook een tijdsgeest en heeft als stijlvorm ook een plek gekregen binnen het plan. Naast tijden en stijlen zijn voor Mooiland functionaliteit en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten. De verschillende doelgroepen van Mooiland, maken het mogelijk om deze uitdagende locatie goed in te vullen naar ieders wens en beschouwing.

Opbouw

De Oliestraat ligt ca. 1 meter lager qua staatniveau dan de Maaskade, waardoor het kopblok het draaipunt vormt tussen deze twee niveaus en straten. Dit blok bestaat uit drie hoofdblokken, die verspringen en/of geknikt ten opzichte van elkaar staan. Door de bovenste laag licht naar achteren te plaatsen, krijgt dit ensemble de maat en schaal van de straat. Samen met de verfijning in het metselwerk, ontstaat er een gestileerd beeld dat klassiek en modern verbindt. Achter dit blok ligt het centrale stijgpunt van deze ontwikkeling, het trappenhuis. Het trappenhuis staat in het verlengde van de Korte Rogstraat met de kijkrichting naar de Markt. Deze verticale straat is als een transparant volume vormgegeven, zodat er een visuele verbinding ontstaat tussen de openbare en semi openbare ruimte. De verschillende glazen volumes zijn elke keer teruggeplaatst, zodat ze minder aanwezig worden in het straatbeeld. Het trappenhuis vormt de knip tussen de grote volumes en vormt een overdekte semi-openbare ruimte in het geheel.

Vormgeving aan de Oliestraat

De Oliestraat ligt in direct contact met de historische context van Grave. Stedenbouwkundig is hier gekozen om de gevels klassiek vorm te geven. Daarmee sluiten ze beter aan op de naastgelegen en tegenoverliggende bebouwing. Uit budgettaire overwegingen en diversiteit is hier ook de Bossche stijl in het straatbeeld toegevoegd. De klassieke en Bossche school stijl zijn rijkelijk vertegenwoordigd in Grave en voegen zich daarom makkelijk in de totale context van de omgeving. Het ‘gevoel’ van Grave is de basis de vestigingsvisie, die we hiermee oppakken.

Vormgeving aan de Maaskade

Aan de Maaskade vindt er een omschakeling plaats, hier is het thema ‘pakhuis’ toegevoegd. Een stad of dorp ontwikkelt zich door de tijd. Het grootste blok in de rode baksteen is een moderne vertaling van een pakhuis, maar met een woonfunctie. De verticale massablokken staan op een plint. De geleding heeft een verticaal karakter en onderstreept de richting van het grotere geheel. De grote openingen in de plint symboliseren de toegang tot het pand. In wezen zijn het raamopeningen of  buitenruimten voor de bewoners.

Trots

“Uit alle dialogen en studies, zijn we uiteindelijk tot een gewogen beeld gekomen. Het concept is opgebouwd uit een zevental bouwblokken met verspringende rooilijnen en kappen. De gevels volgen licht de vorm van de gebogen straten en niveauverschillen. In de bouwmassa hebben we de stijlkenmerken toegepast die voortkwamen uit de 19de eeuw, Bossche School, klassiek modernen. Door de menging van stijlen ontstaat er een parcelering en gegroeide tijdsgroeibeleving. De lichte knikken en sprongetjes, geven de straatgevel zijn verfijning en plasticiteit. Daarmee wordt het karakter van Grave uitgedrukt in de vormgeving. De verschillende hoogten en kapvormen versterken dit karakter nog meer”, aldus projectarchitect Anthony Litjes.

Hij sluit af: “Als voormalig bewoner van Grave, ben ik trots op het feit dat ik op deze locatie dit plan voor Mooiland heb kunnen vormgeven!”

Meer informatie ‘De Brouwerij’

Medio 2021 is gestart met de bouw. Eind 2022 zal het nieuwe complex worden opgeleverd, waarmee een nieuw stukje historie aan Grave wordt toegevoegd.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met ons bureau. Bel daarvoor met 0413 – 366 711 of stuur een e-mail naar de projectarchitect van ‘De Brouwerij’ Anthony Litjes ([email protected]).

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering

Nieuwbouw 41 appartementen, ontwerp t/m vergunning en begeleiding t/m oplevering
Woningcorporatie Mooiland
2019
Eind 2022