Nieuwbouw appartementen Cuijkse Cantheelen Hof 4, Cuijk

Cuijkse Cantheelen Hof 4 (ofwel: nieuwbouwcomplex Vicus Cuijk) ligt direct tegen het centrum van Cuijk en de Maasboulevard aan. De directe omgeving wordt gedomineerd door kleinschalige, verfijnde bebouwing, de kerk en de voormalige leerlooierij. Waarbij de architectuur van de leerlooierij maakt dat dit relatief grote gebouw passend is in een kleinschalige omgeving. Deze zelfde wijze van schaalverkleining hebben wij als uitgangspunt genomen om 54 DAEB-appartementen in Hof 4 op een economisch slimme wijze in te kunnen passen in de omgeving.

Passende schaal en ritme

De totale bouwmassa is opgedeeld in verschillende bouwdelen met een eigen bouwhoogte. Binnen de bouwdelen is op een hele sterke wijze schaal en ritme aangebracht. Dat hebben we gedaan door gemetselde penanten en terugliggende delen gevelmetselwerk toe te passen. In deze terugliggende vlakken zijn per bouwdeel verschillende metselwerkverbanden toegepast.
Hof 4 is gebouwd in een carré en in zijn geheel als één gebouw te lezen. Maar het kent vanaf iedere zijde andere gevelnuances. Daardoor wordt het gebouw, net als bij de leerlooierij, vanaf iedere zijde anders beleefd.

Onderdeel wijk Cuijkse Cantheelen

Vol trots heeft woningcorporatie Mooiland de 54 sociale huurappartementen van het plan Vicus in gebruik genomen. Het complex is een belangrijk onderdeel van nieuwbouwwijk Cuijkse Cantheelen. Sinds de oplevering ervan, sluit de nieuwe straat Cantheelen aan op de kruising Deken van de Ackerhof – Kerkstraat. Dat zorgt voor een belangrijke verbinding met het centrum van Cuijk.

Passend voor doelgroep en omgeving

Het plan Vicus in Cuijkse Cantheelen is een goed voorbeeld van hoe een gebouw past bij zijn doelgroep en meteen passend is in zijn omgeving. Neem vrijblijvend contact op met projectarchitect Menno Top om van gedachten te wisselen over hoe dit ook voor uw project het best tot zijn recht kan komen. Hij is te bereiken via 0413-366711 of [email protected].

>>>Bekijk hier een fraaie compilatie over de realisatie van het plan

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Ontwerp en uitwerking 54 DAEB-appartementen
Mooiland Vastgoed B.V.
Mei 2015
September 2017
Constructief advies: Bekendam en Partners
Installatie advies: Kamperman