Interieurontwerp Het Nieuwe Werken Rabobank Uden-Veghel, Veghel

Van traditioneel gangen kantoor naar tuinen voor 150 flexibele werkplekken.

Door de toename van de 24-uurs dienstverlening en afname van het aantal bankbezoeken zijn de Rabobank kantoren Uden en Veghel samengevoegd. Er is voor gekozen de samengevoegde organisatie te huisvesten in het bestaande kantoor gebouw te Veghel. Het bestaande gebouw, gerealiseerd in 2002, heeft een markant exterieur, wat zich uit in een veelheid aan materialen welke ook naar binnen te zijn doorgezet. Het interieur van zowel de bankhal als de kantoren werd als somber en donker ervaren. De structuur van de kantoorverdiepingen werden gekenmerkt door een gang met aanliggende kantoren van verschillende formaten.

Door de samenvoeging van de twee kantoren, moest het aantal te huisvesten werkplekken worden verhoogd van 120 naar ca.150 flexibele werkplekken. Het interieurontwerp voor de kantoorwerkplekken is gebaseerd op Het Nieuwe Werken.

Rust, ruimte, modern, warm, zakelijk,

Door de bestaande veelheid en diversiteit aan materialen was een zeer druk geheel ontstaan. Deze elementen hebben we teruggebracht naar een sobere doelmatige basis. Rust en ruimte vormen het uitgangspunt van het nieuwe interieurontwerp met een moderne, warme, zakelijke uitstraling.

In de bankhal staat het op een hedendaagse manier verwelkomen van de klant op een effici├źnte manier centraal. De wilde vormentaal in deze ruimte hebben we sterk vereenvoudigd en een structuur van houten latten, zorgt dat alle accenten een zelfde warme uitstraling krijgen.

Nieuwe werken, concentratieplekken en ontmoetingen faciliteren.

De backoffice is geheel afgesloten van de frontoffice (welke in directe nabijheid van de bankhal is gesitueerd). In de backoffice is het nieuwe werken geïmplementeerd, waarbij voor een groot deel gebruik is gemaakt van bestaande meubels. Aan de gevels, met veel lichtinval, zijn de concentratieplekken gesitueerd. Centraal op de kantoorvloeren zijn de communicatie en verkeersgebieden gesitueerd, hier mag roering ontstaan en worden ontmoetingen gefaciliteerd. Tussen de verdiepingen is een directe open verbinding gemaakt, middels een speciaal ontworpen houten trap. Door deze nieuwe verbind wordt visueel contact tussen de verdiepingen mogelijk tevens vergoot het de mate van flexibel gebruik van alle werkplekken. Grenzend aan de verkeerszone bevinden zich verschillende op maat gemaakte aanlandwerkplekken voor kortstondig gebruik. Alleen in het callcenter bevinden zich vast werkplekken.

Doorlopend ontvangen van klanten, gedurende de verbouwing.

Gedurende de verbouw is de bankhal (incl. frontoffice) continue gedeeltelijk in gebruik gebleven. Hiertoe is een doordachte fasering in de uitvoering bedacht, waarbij rekening gehouden moest worden met het blijvend functioneren van (data)installaties.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

interieur ontwerp front- en backoffice
Rabobank Uden-Veghel
2013
2014
i.s.m. SVDK