Herstructurering mfa Nia Domo, Boekel

Integratie bibliotheek en herstructurering Nia Domo Boekel

Verbouwing van het multifunctionele gemeenschapshuis Nia Domo Boekel voorziet in de integratie van de bibliotheek ter plaatse van de niet meer in gebruik zijnde verouderde evenementenkeuken. Er is een nieuwe open keuken gemaakt. Deze is meer efficiënt ingebouwd als verbindend element tussen de bestaande lunchroom en de bibliotheek. Tevens heeft de entree een open en heldere structuur gekregen waarbij de bezoeker bij binnenkomst zich direct welkom zal voelen.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de herstructurering waren duidelijk gesteld door de gemeente. Ten eerste een heldere entree die zicht geeft op de eerste activiteiten van Nia Domo Boekel. Een welkom voor de bevolking van Boekel met een duidelijke structuur. Zodat iedereen de logica van het gebouw en waar men naar toe moet. Meteen inzichtelijk heeft. Verder een goede integratie van de bibliotheek, die net als de lunchroom in het zicht wil zitten en de aandacht krijgt die deze functie verdient.

Beperkt en taakstellend budget

De verbouwing is gerealiseerd binnen een beperkt budget en tijdspad. Direct na de carnaval in 2016 is er gestart met de verbouwing van tot een multifunctioneel centrum met bibliotheek. En in juli 2016 is de vernieuwde Nia Domo Boekel opgeleverd en in gebruik genomen. Dit kon alleen met grote inzet en samenwerking van zowel gemeente, aannemer en LA | Architecten Ingenieurs. De verbouwing is door deze intensieve samenwerking, binnen de tijd en binnen het door de raad vastgestelde budget gerealiseerd.

Bouwteam

Deze snelle bouwtijd kon alleen gehaald worden door goed samen te werken in een bouwteam. Dit Boekelse bouwteam had als voordeel dat de kennis en kunde van de eerdere verbouwingen werd gebruikt om ook in een vroeg stadium de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de eerste ontwerpschetsen te toetsen. Samen met de uitvoerende partij hebben we een plan gemaakt dat voldeed aan de randvoorwaarden van de gebruikers van Nia Domo Boekel en de gemeente. Ook in de uitvoering is er gezocht naar de meest ideale oplossingen daar waar de bestaande constructie toch anders in elkaar zat dan eerder gedacht. Flexibel en resultaatgericht waren de kernwoorden binnen het Boekelse bouwteam onder leiding van Bouwbedrijf Trienekens.

Voordelen samenwerking

Wij vertellen u graag welke voordelen u kunt behalen door samen te werken op basis van prestatie-eisen binnen een vastgesteld budget. Neem daarvoor gerust eens contact op met Toon Verbakel senior projectleider via [email protected] of 0413-366711.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Verbouwing en integratie bibliotheek
Gemeente Boekel
September 2015
Juli 2016
Uitvoering: Bouwbedrijf Trienekens BV
E-installaties: Donkers Elektric
W-installaties: Van der Velden Installatiebedrijf Boekel B.V.