Herontwikkeling voormalige Johanneskerk, Veghel

De Johanneskerk was een zeer sober gebouw, in 1965 gebouwd naar een ontwerp van architect A. van Merendonk. Hij werd gewijd aan de H. Johannes Evangelist. Het gebouw was bedoeld om later in gebruik te worden genomen als sportzaal (bron BHIC). Daar is het niet van gekomen: het gebouw is alleen als kerk in gebruik geweest. De terugloop van het kerkbezoek heeft er toe geleid dat de parochie H. Franciscus, waar de Johanneskerk sinds 2013 toe behoort, het gebouw verkocht heeft aan Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Zenzo wil een herontwikkeling maken naar een woonzorgcomplex. 

De kerk staat op de hoek als onderdeel van het maatschappelijke blok dat binnen de wijk Veghel Zuid een centrale functie vervuld met de drie-eenheid van kerk, wijkgebouw en school. De kerk heeft zijn functie verloren en de school heeft samen met de wijkfunctie één nieuw gebouw gekregen; MFA De Vijfmaster. 

De centrale functie in de wijk 

De bestemming op de hoek van de voormalige Johanneskerk (Van Diemenstraat en Hiddes de Friesstraat) wordt wonen in combinatie met zorg. De gedachte is dat zorgbehoevenden centraal in de wijk kunnen blijven wonen en dat er een beschermde woonomgeving ontstaat. De binding met de wijk blijft bestaan en de positie van het complex binnen de wijk is ook een logische; dichtbij familie en vrienden. Daarbij is er beweging mogelijk in het groen en zijn activiteiten in de directe omgeving zichtbaar. Ook de ontwikkeling van combinatie activiteiten tussen de bewoners en kinderen is op deze locatie goed mogelijk.      

Net als de nieuwe MFA De Vijfmaster schuift het bouwblok van het woon-zorgcomplex op naar de hoek en is meer lineair vorm gegeven. Hiermee wordt het maatschappelijke blok samen met De Vijfmaster opnieuw gedefiniëerd; twee ankerpunten met ontmoeten, spelen, bewegen en groen ertussen. 

Beeldkwaliteit en architectonische uitwerking

Het wooncomplex probeert in zijn architectuur twee dingen tegelijk te doen: Een collectieve kwaliteit en de sfeer van één gebouw maar tegelijk de mogelijkheid om de individuele woning te herkennen. Daarom zijn er portalen geïntroduceerd met een invulling van glas en metselwerk in een afwijkende kleur. Hiermee wordt de individuele woning expliciet gemaakt en wordt deze gevat in een gezamenlijk kader van een lichte balksteen. 

Het stoere en tegelijk sobere karakter van de kopgevels is een knipoog naar de architectuur van de voormalige kerk. Ze zijn een logisch vervolg van de opzet van de portalen in de langs-gevel. De pui binnen de strenge portalen heeft een geheel ander karakter. De pui invulling bij de individuele woningen is lichtvoetig en verspringt net als de grote glazen pui van de voormalige kerk.   

De kleur van de gevels zal geïnspireerd worden door de materialisering van de wijk maar tegelijkertijd ook een steviger karakter krijgen in kleur en intensiteit. Daarmee wordt de gevel ook van deze tijd. Gekozen is voor een licht genuanceerde steen in de schakering tussen leemkleur, geel en brons (in analogie met de keuzes bij de MFA De Vijfmaster). De puivulling zal licht contrasterend zijn.   

Het resultaat zal een nieuw woon-zorggebouw zijn dat in aard, materialisering en schaal verankerd is in de wijk en passend in zijn omgeving. Na alle benodigde stappen uit de initiatief- en ontwerpfases doorlopen te hebben, kan in juni 2021 gestart worden met de uitvoering van deze Nul-Op-de-Meter appartementen. 

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Herontwikkeling voormalige Johanneskerk, Veghel
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
2017

Brabant Wonen