Herinrichting Fontys Tilburg (FLOT)

Het project ‘herinrichting Fontys Tilburg’ omvatte de herinrichting van de complete begane grond (1850 m²) van de B-vleugel van de Fontys Lerarenopleiding te Tilburg.
De donkere gangen, leslokalen en overlegplekken waar het studeren werd ondergaan, zijn omgezet naar lichte, open studieruimtes, lokalen en ervaringspleinen. In deze nieuwe omgeving kunnen studenten en medewerkers het studeren nog beter beleven.

Herinrichting Fontys Tilburg

Voor de herinrichting Fontys Tilburg heeft LA | Architecten Ingenieurs de aanbestedings- en uitvoeringsstukken verzorgd. Dat ging in nauw overleg en goede samenwerking met de afdeling Huisvesting en Facilitaire Zaken van Fontys. De gemaakte stukken bestaan uit de tekeningen bestaand, sloop en nieuw en het bestek met nota van inlichtingen. Zowel bouwkundig als brandtechnisch, compleet afgestemd op de E- en W-installaties en het nieuwe interieur.

Mede door onze technische ondersteuning en projectbegeleiding is de korte planning voor de werkvoorbereiding haalbaar gebleken. Daarmee kon tijdig het werk gegund worden. Na een intensieve uitvoeringsperiode in de schoolvakantie is het project op tijd opgeleverd. Meteen na de schoolvakantie hebben de studenten en medewerkers de nieuw ingerichte vleugel in gebruik kunnen nemen.

Tevreden opdrachtgever en blije gebruikers

Het is altijd mooi om weer een tevreden opdrachtgever en enthousiaste gebruikers van het gebouw te hebben. Vraag projectleider Mike van den Biggelaar (0413-366711 of [email protected]) naar hoe zijn ervaringen met de Fontys projecten, ook u kunnen helpen een tevreden opdrachtgever/gebouwgebruiker te worden.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Aanbestedings- en uitvoeringsstukken, technische ondersteuning en projectbegeleiding
Fontys afdeling Huisvesting en Facilitaire Zaken
Februari 2015
September 2015
Gispen Inrichter van woon-, werk-, zorg-, leer- & kantooromgevingen.