Herinrichting Fontys TF, Eindhoven

Project TF zomer 2016 bestond uit de herhuisvesting van diverse onderwijsrichtingen in gebouw TF van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid aan de Dr. Th. Fliednerstraat 2 te Eindhoven. De herinrichting Fontys TF omvatte uiteindelijk in totaal circa 7000 m2 vloeroppervlak aan leer- en werkomgeving welke opnieuw ingedeeld en ingericht moest worden.
Grote gedeeltes van de begane grond, 1e, 2e en 4e verdieping en het buitenterrein moesten voor deze herinrichting volledig op de schop. Het totale plan omvatte een vijftal deelprojecten, met ieder hun eigen Fontys-projectteam en uiteindelijke gebruiker (de onderwijsrichting).

Intensieve voorbereiding

Het planvorming is gezamenlijk gedaan door het Fontys-projectteam van 5 medewerkers, installatie-adviseur Huisman en Van Muijen en LA | Architecten Ingenieurs. Door goede coördinatie en gestructureerde overlegmomenten hebben we samen in een zeer korte en intensieve voorbereidingsperiode van alle vijf deelprojecten 1 compleet aanbestedingsdossier kunnen maken en in de markt kunnen zetten voor aanbesteding.
In maart hebben we de opdracht voor het bouwkundige deel ontvangen en zijn we begonnen aan de inventarisatie en bundeling van alle wensen van de uiteindelijke gebruikers. Die zijn met regelmatige terugkoppeling, uitgewerkt tot een volledig plan. Daarmee kon de aannemer in juni al starten met de uitvoering. Na de zomervakantie is het plan opgeleverd waarna de studenten en medewerkers in een volledig nieuwe leer- en werkomgeving aan het nieuwe schooljaar konden beginnen.

Herinrichting Fontys TF

Gezien de krappe tijd moest het plan met het juiste resultaat uit de aanbesteding komen en voorspoedig door de uitvoering kunnen gaan. Met onze uitgebreide werktekeningen, duidelijke ruimte-afwerkstaten en een onbetwistbaar bouwkundig bestek hebben we dat kunnen bewerkstelligen. Alles in goed overleg afgestemd op de gegevens van de installatie-adviseur.
Met deze gegevens zijn in de uitvoering (les)lokalen ontmanteld, vele wanden en plafonds gesloopt en installaties verwijderd. De opbouw bestond uit het aanbrengen van nieuwe wanden, kozijnen en glaspuien. Grote gedeeltes van de E- en W-installaties werden vernieuwd en vloer- en wandafwerkingen nieuw aangebracht. De ruimtes behorende bij de herinrichting Fontys TF zijn in september compleet afgewerkt en nieuw ingericht opgeleverd.

Explore Lab en Skills Lab

Bijzondere onderdelen van de herinrichting Fontys TF zijn de nieuwe “21th century skills” praktijkruimtes Skills Labs en het multi-indeelbare Explore Lab. In de Skills Labs kan met de nieuwste apparaten en materialen de praktijk beoefend worden. Daarom is hier een compleet nieuwe, op de apparaten afgestemde ventilatie-installatie aangebracht. De techniek van die installatie is ondergebracht in een nieuwe spraakmakende aanbouw tegen het bestaande gebouw.
Voor het Explore Lab is een complete vleugel inwendig gestript zodat deze opnieuw ingericht kon worden tot een doe-het-zelf leeromgeving. Hierin kunnen allerlei situaties uit de praktijk nagebootst worden. Diverse windverbanden hebben plaats gemaakt voor een nieuwe stabiliteitsconstructie om de ruimte zo vrij indeelbaar mogelijk te maken. In deze grote ruimte zijn met een fraaie truss-constructie, flexibele leer-/werkplekken in te delen.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

Aanbesteding- en uitvoeringsstukken en beperkte bouwbegeleiding
Fontys Hogescholen, dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken
Maart 2016
September 2016
Installatie adviseur: Huisman en Van Muijen
Uitvoering: Ban Bouw