Barli Base woningen Nico van der Horstpark, Leiden

Barli Systeembouw realiseerde samen met LA | Architecten Ingenieurs het Nico van der Horstpark in Leiden. Daar zijn 100 stuks Barli Base tijdelijke woningen geplaatst. Het complex bestaat uit twee L-vormige gebouwdelen, die als een carré een gezamenlijke binnentuin omsluiten.

Carré-opzet met binnentuin

Centraal in de binnentuin van het Nico van der Horstpark is een ontmoetingspaviljoen opgenomen.
Door de carré-opzet bevinden de woningen zich allemaal in de beschutting van de om de projectlocatie heen aanwezige bossages. Aan de gesloten buitenzijde van het gebouw bevinden zich de galerijen en entrees van de tijdelijke woningen.

Gevelmaterialisatie

De gevelmaterialisatie bestaat hier overwegend uit houten geveldelen die mooi aansluiten op de natuurlijke omgeving. De lange gevels zijn opgeknipt in twee delen; ter plaatse van de knip verspringt de bouwmassa en bevindt zich tevens een doorgang naar de binnentuin. De gevels aan de binnentuin kennen grote glasoppervlakken. Zo wonen de bewoners van de kleine studio’s en appartementen toch zo ruimtelijk mogelijk. En zo wordt zoveel mogelijk interactie tussen de bewoners van het Nico van der Horstpark bewerkstelligd.

Korte doorlooptijd van opdracht tot oplevering

De woningen zijn allemaal geheel geprefabriceerd in de Barli-fabriek in Uden. Dankzij deze wijze van produceren is het mogelijk geweest om een korte doorlooptijd te realiseren. Binnen elf maanden na het verkrijgen van de opdracht zijn de sleutels van alle 100 woningen en het paviljoen aan de bewoners overhandigd. In deze elf maanden heeft dus zowel het ontwerpproces, de engineering, het vergunningentraject, de fabricage, de plaatsing en de aansluiting van het Nico van der Horstpark plaatsgevonden.

Neem voor meer informatie over de voordelen van prefab (tijdelijke) huisvesting contact op met ons via 0413 – 366711 of [email protected]. Of kijk voor meer informatie op de website van Barli B.V.

>>> Barli B.V.

Opdracht
Opdrachtgever
Start project
Oplevering
Partners

100 tijdelijke woningen Nico van der Horstpark, Leiden
Woningcorporaties Ons Doel en De Sleutels
Najaar 2017
Zomer 2018
Barli B.V.