De Nieuwe Bibliotheek

Bibliotheken zijn landelijk een andere weg ingeslagen. De bibliotheek is niet langer een ruimte waarin meterslange boekenkasten staan, vol met boeken die men kan lenen. Net als Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren is ook De Nieuwe Bibliotheek geboren.

Verbinding

De Nieuwe Bibliotheek is een plek die verbindingen tot stand brengt. Het verbinden van mensen staat hierbij centraal. De bibliotheek is een plek geworden, voor jong en oud, waar men elkaar kan ontmoeten en waar men niet alleen kennis kan vergaren, maar ook kennis kan delen en kan uitwisselen.

Huiskamer binnen de samenleving

De Nieuwe Bibliotheek zien wij als een landschap met verschillende zones, waar iedereen zich thuis voelt en waar men geïnspireerd wordt en wordt uitgedaagd om te participeren. Het is een inspirerende omgeving waar men zich kan ontwikkelen. De ruimte is dynamisch en transparant, en fungeert als huiskamer binnen de samenleving. Vaak bevindt De Nieuwe Bibliotheek zich, samen met andere (culturele) partijen, in een multifunctionele accommodatie (MFA) en heeft de bibliotheek ook een duidelijke ontvangst- en ontmoetingsfunctie binnen het gebouw. Entree, foyer en bibliotheek lopen hierbij in elkaar over en zijn niet of nauwelijks als aparte ruimtes van elkaar te onderscheiden.

Eigen karakter

Binnen De Nieuwe Bibliotheek vinden we aparte zones die alle een ander karakter hebben. Er is een open plek voor activiteiten en ontmoeting, die licht en ruimtelijk is en eventueel is voorzien van een podium. Daarnaast bevindt zich in De Nieuwe Bibliotheek een meer intieme ruimte met een leestafel die vergelijkbaar is met de keukentafel in een huis, waar men in actieve houding rustig kan lezen. De woonkamer van De Nieuwe Bibliotheek typeert zich ook als een geborgen ruimte, en is ingericht met (lounge)banken en alternatieve zitmogelijkheden, waar men in passieve houding kan lezen. Ook voor kinderen is een speciale zone ingericht die volledig aansluit op de belevingswereld van kinderen. Met kleuren en speelse vormen in het interieur worden kinderen uitgedaagd hun eigen creativiteit te ontwikkelen en in te zetten. De Nieuwe Bibliotheek is bovendien voorzien van een ruimte om te experimenteren en innoveren; het laboratorium. Mogelijke elementen hiervan zijn een Fablab, een Tablab, 3D-printen en vloggen.

Aanpak

Bij het realiseren van een Nieuwe Bibliotheek gaan wij, samen met de opdrachtgever, brainstormen over de uitwerking van de nieuwe visie en de locatie. Door middel van schetsen, moodboards, productboeken en 3D-visualisaties, komen we vervolgens tot een combinatie van een architectonisch en interieurontwerp. LA | Architecten Ingenieurs beschikt over alle benodigde expertises om De Nieuwe Bibliotheek, op basis van de samenwerking met de opdrachtgever, vorm te geven, van idee tot realisatie.

Bij de projecten ‘Transformatie MFA De Borgh, Budel’ en ‘Transformatie MFA ’t Gasthoês, Horst’ wordt het concept van De Nieuwe Bibliotheek toegepast. Lees meer over deze projecten op de bijbehorende projectpagina’s, bereikbaar via onderstaande links.

Neem voor meer informatie over onze aanpak en onze zienswijze op De Nieuwe Bibliotheek vrijblijvend contact op via 0413 – 36 67 11 of via [email protected].

>>> Transformatie MFA De Borgh, Budel

>>> Interieurontwerp MFA De Borgh, Budel

>>> Transformatie MFA ’t Gasthoês, Horst